Næringspolitisk råd jobber for staten med den norske regjeringen om kulturelle og kreative næringer . De har representanter fra alle kulturelle og kreative næringer i dette rådet . Representerer spillutvikling industrien har vi Fredrik Sundt Breier fra Turbo Tape Games lokalisert i Bergen. Samt Kim Daniel Arthur fra superplus lokalisert i Tromsø. Deres erfaring og stemmene vil være et kjærkomment tilskudd til dette rådet.

Etter å ha spurt Kim om en kommentar sa han:

«Den norske spillbransjen har opplevd stor aktivitet og vekst de siste årene. Mye av det er resultater av et enormt godt arbeid på tvers av organisasjonene i spillindustrien hvor det er stor åpenhet og selskapene styrker hverandre med gode samarbeid. Den energien og ønsket om å skape blant spillutviklerene har vært forsterket av det gode arbeidet som blant annet produsentforeningen og NFI har stått for, noe som virkelig har satt fart i spill-norge. Det er fint å se at regjeringen ser denne veksten, lytter til næringene, og nå setter enda mer fokus på å skape et godt økosystem for å løfte kreative næringer og spillindustrien i Norge videre fremover nasjonalt og internasjonalt.»

Å bli inkludert på denne statlige rådet er et stort skritt for spillindustrien.

Lese nyheter på norsk her : https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/disse-skal-styrke-norges-kulturelle-og-kreative-konkurransekraft/id2425215/