I forbindelse med Hamarama filmfestival skal det arrangeres en pitchekonkurranse for spillprojekter. Film3 skal dele ut 100 000kr til selskapet med den beste pitchen. Premien skal gå til videre utvikling av prosjektet.

 

Film3 er et investeringsfond og premien er å regne som en investering i prosjektet. Vinneren inngår en skriftlig utviklingsavtale med Film3

 

Alle er velkommen til å sende inn en projektskisse, hvor de ti beste blir da invitert til å pitche på selve Hamarama 18. april. Alle konseptdokumentene må sendes inn innen 7.April.

 
Mer informasjon om pitchekonkurransen finner du her.