Oslo Game Jam holder sin første jam i konferansesalen på Frivillighetshuset på Tøyen!

Både erfarne jammere og nybegynnere er velkommen på jammen.
Man kan jobbe i grupper eller på egenhånd, og vi kommer til å sette opp nybegynnergrupper som har dedikerte veiledere.
Alle jammere kan få oppstartshjelp dersom de føler de har behov for det.

Opplegget inkluderer jamintroduksjon for nybegynnere, kåringer på slutten av dagen og idéworkshop.

Så ta med datamaskinen din, og gjerne en god/morsom/interessant idé hvis du har en, og dukk opp!
Vi gleder oss til å se mange ivrige utviklere, og masse spennende spill!

09:30 – Oppmøte og oppsett
10:00 – Annonsering av tema
10:00-11:30 – Nybegynnerintroduksjon
10:30 – Jammen begynner (det går an å starte tidligere)
19:00 – Innspurt
20:00 – Avslutning og presentasjon av spill
21:00 – Kåringer og spilling
(Dersom det er mange spill å presentere blir dette litt senere.)

Lokalene er åpne til 23:00