Kompetansesenter for Spillutvikling – GameDev Norway

Vi skal:

1) Opplyse norske spillutviklere om hvor de kan og hvordan søke støtte

2) Gjøre norsk spillutvikling mer synlig til kapital, publishers og media

3) Bygge et felles nettverk for norsk spillutvikling som vil generere vekst i bransjen

GameDev Norway er et initiativ av Spillmakerlauget for å fremme norsk spillutvikling og løfte industrien opp til et bærekraftig nivå.

Spillmakerlauget ble opprettet i 2011 av fem dataspillselskaper i Bergen. Organisasjonens hovedmål er å løfte dataspillbransjen opp på et bærekraftig nivå i Norge. Ved å organisere felles sosiale arrangementer, workshops og et internettforum har organisasjonen fått god tilslutning i bransjen og god oppmerksomhet fra andre organisasjoner og mulige samarbeidspartnere innen media, innovasjon og teknologi.

Kompetansesenter for spillutviklings hovedoppgave er å støtte den norske spillutviklingsindustrien og jobbe målrettet med å løfte den opp til et bærekraftig nivå. Kompetansesenteret skal være en ressurs for næringen slik at den kan vokse til et høyere kommersielt nivå og generere nok kapital til å skape en innovativ, nyskapende og global næring. I tillegg skal kompetansesenteret være en ressurs for næringer og utdanningsinstitusjoner som ønsker mer spillkunnskap og utvikling av nye konsepter ved bruk av spillutvikling.

 

Ansatte

Linn Søvig

Linn Søvig

 

 

 

 

 

 

Linn Søvig – Leder
Epost: linn(a)gamedevnorway.com
Telefon: +47 926 44 565

Sylvia Duerr

Sylvia Duerr – Administrator
Epost: sylvia(a)gamedevnorway.com
Telefon: +47 416 67 915