Vi er så heldige å ha tre norske bibliotek som har gått sammen om et Gamebrary prosjekt for å sette fokus på spillkultur og spillutvikling.

 

Marte Storbråten Ytterbø fra Deichmanske Bibliotek, Katrine Kirkeby Arnold fra Drammensbiblioteket, og Per Vold fra Bergen Offentlige Bibliotek skrev følgende oppsummering av prosjektet:

 

«Et løft for spill er et prosjekt som ønsker å sette fokus på spillkultur og spillutvikling i bibliotek. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket og varer ut 2016. Deichmanske bibliotek har prosjektledelsen.

 

Prosjektbibliotekene består av Drammensbiblioteket, Deichmanske bibliotek og Bergen Offentlige Bibliotek, som skal bli en kunnskapsbank på spillsatsningen i bibliotek, og vil fungere som et bindeledd mellom spillmiljøet og bibliotekene. Ved prosjektets avslutning vil det gjennomføres en nasjonal konferanse hvor kompetanseheving vil stå sentralt.

 

Vårt fokusområde er:

 

  • Bibliotek som arena for debatt og samtale om spill.
  • Bibliotek som arena for lek og utforskning.
  • Bibliotek som møteplass for spillmiljøene i Norge. Biblioteket skal fungere som et sted hvor spillkulturen løftes inn i det åpne og offentlige rom.
  • Bibliotek som arena for spillutviklere.
  • Utvikle en konseptportefølje til fritt bruk for bibliotekene. Dette vil blant annet være en digital kokebok hvor bibliotekene finner oppskrifter på ulike arrangement i alle former og fasonger.

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Trude Westby fra Westerdals, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen fra Horten bibliotek og Joep Aarts fra Buskerud fylkesbibliotek.«

 

Vi anbefaler at dere sjekker ut de fantastiske tilbudene til disse bibliotekene, også de av dere som ikke bor i nærheten av Oslo, Drammen, eller Bergen.